Supervisie

Supervisie

Supervisie, is een manier van leren, waarin je met gelijkgestemden aan de hand van concrete werk gerelateerde casussen je authenticiteit en professionele effectiviteit vergroot.
Supervisie is noodzaak om te blijven groeien, je blinde vlek te ontmoeten, hierop te reflecteren en er antwoord op te geven. Knelpunten in het werk als professional haken veelal aan persoonsgebonden thema’s die in de supervisie meegenomen worden. Je leert zowel van je eigen ingebrachte casus, als van de verschillende interventies en casussen van je medesupervisanten. Je groeit in professionaliteit door samen met anderen vanuit verschillende invalshoeken te kijken, te luisteren, passende interventies te kiezen en daarmee te werken. Aanwezig zijn in de ontmoeting met je hart open. Zo blijf je persoonlijk en professioneel geïnspireerd en gevoed in het werkveld van jouw professioneel handelen.


Supervisie wat levert het op:

  • Je leert reflecteren op eigen gedrag
  • Je vergroot inzicht in eigen gedrag en het effect daarvan in verschillende situaties
  • Je vergroot inzicht in het gedrag van anderen
  • Je vindt mogelijkheden om oplossingen en richtingen te vinden voor vraagstukken uit de dagelijkse praktijk.
  • Je kunt dilemma’s en mogelijke beslissingen voorleggen en analyseren
  • Wanneer personen uit één team supervisie doen wordt het teamgevoel versterkt.

Supervisie wordt zowel als maatwerk binnen bedrijven als “open inschrijving” aangeboden.
Neem contact op voor meer informatie over supervisie of schrijf je in onder Open Inschrijvingen.

Anti-spam - Vul aub de letter hieronder in *


Loading...