Gochme: De oorsprong

Gochme: De oorsprong

 

Gochme

Om te kunnen groeien als mens en professional heb je een plek nodig waar je ontwikkeling kunt doormaken. Waar je in verbinding stappen kunt zetten, je ontwikkelen en je doelen verwezenlijken. Leren doe je altijd samen. In contact staan met je eigen kwaliteiten dat je ze in het dagelijkse leven en in werksituaties optimaal gebruikt. Om vanuit je identiteit je verder te ontplooien, authentiek zoals je bent: dat is Gochme.
 
De naam Gochme is een eerbetoon aan grootvader Van der Oest, die de tweede wereldoorlog wist te overleven. Gochme komt van het Hebreeuwse chokmah, wat wijsheid en verstand betekent. De zaken met inzicht doen, vanuit je lijf en vanuit je hart, vanuit een innerlijk weten. Het beeldmerk toont een prachtige vlinder. De kracht die de vlinder brengt, is verwant met de lucht. Het is als het ware de geest, die net als de vlinder het vermogen heeft om te transformeren. Het is de kunst om van gedaante te verwisselen.
 

Om op intelligente wijze te kijken naar je loopbaan, te reflecteren op je gedrag, het eigene van jezelf integreren in je vakmanschap. Net als de vlinder: jezelf blijven en toch veranderen!


Om nieuwe taken en rollen te kunnen vervullen heb je kracht nodig om te transformeren, zoals de rups een vlinder kan worden. Om de kracht van de vlinder toe te kunnen passen is het nodig om op intelligente wijze je eigen positie in de cyclus van zelftransformatie te observeren. Evenals de vlinder bevind je je altijd in één stadium van je leven op weg naar een volgend stadium.
 
Vlinder…..die fladdert
in het licht ’s ochtends vroeg,
je kende vele vormen,
eer je je vleugels uitsloeg.
 

Loading...