Grondlegger: Hannah Nihom - van der Oest

Oprichter Hannah Nihom - van der Oest over haar ambitie

Het gebeurt in de ontmoeting. Daar wil ik verbinding maken. De ander zien, wie hij of zij in wezen is. Samen ontdekken en zichtbaar maken van potentieel dat verborgen zit.
 

Door de ander te zien ontstaat er ruimte waarin mensen zich kunnen ontwikkelen, waarin zij de verwezenlijking van hun doelen dichterbij kunnen brengen.


Dat is mijn grote drijfveer.
 
Ik breng dynamiek in organisaties. Niet door tegen mensen te duwen, maar juist door met aandacht ruimte te scheppen. In die ruimte mag je zijn wie je in wezen bent. Je kunt dan eigen authentieke kracht aanspreken om je te ontwikkelen en zo je leiderschap te versterken. Zo werk ik aan de voedingsbodem die nodig is om zelf te leren en een inspiratiebron voor elkaar te kunnen zijn.
 
Elk jaar selecteer ik een opleiding die ik volg omdat ik geloof in een leven lang leren. Als je jezelf begrijpt en ontwikkelt, zie je ook veel sneller wat de ander nodig heeft. Mijn drijfveer is om mensen in hun heelheid te zien. Je kunt nog zo hard werken aan je carrière, maar voor groei is heelheid nodig. Ik werk liefdevol, maak contact van hart tot hart. Mensen laten zich zien, omdat ze gezien zijn. Ik zie wat nodig is, en benoem het. Wat ik voel, dat geef ik terug. Dat is heel direct en confronterend. En effectief, want het geeft goed resultaat. Ik doe niet aan symptoombestrijding. Als je contact maakt met de kern is alles mogelijk. 
 

 


Hannah Nihom - van der Oest
T 06 - 20300481
E info@gochme.nl

Bezoekadres
Spijkerstraat 327
6828 DK  Arnhem


Loading...