Supervisie voor Leidinggevenden

Supervisie voor Leidinggevenden


"Leidinggeven?
We zijn daarin zo goed als de relatie met onze ouders en eventuele broers/ zussen!”
 

Wat doe je nou?

Als leidinggevende ben je aan de ene kant vanuit je business bezig en aan de andere kant in contact, in relatie met je zelf, met de mensen om je heen. Met je peers (horizontaal) met medewerkers, je eigen directie (verticaal). De hele dag in relatie zijn met jezelf en de mensen om je heen.
 
Leiding geven is dus elke dag weer kijken “hoe ga ik met mezelf om in de relaties en gesprekken die ik heb?” Als een ambachtsman, kijken naar en aanvaarden van de consequenties van ons handelen. En dus zijn onze dagelijkse ontmoetingen met anderen, ontmoetingen met een stukje van onszelf. Of we het nou willen of niet ... Of we het nou weten of niet? Thuis of op het werk in je rol als leidinggevende ….
 

Supervisie

Supervisie, is een manier van leren, onder begeleiding, van en met elkaar van gelijkgestemden ter vergroting van de authenticiteit en professionele effectiviteit van jou als leidinggevende. Het gaat over "wat heb ik te leren van mijzelf in het contact, in gesprek met de ander". Denk voor jezelf maar eens aan vragen die je in zou kunnen brengen: "hoe komt het dat ik reageer zoals ik reageer op die persoon, in die specifieke situatie?
Hoe komt het dat ik elke keer weer in deze situatie terechtkom? Hoe kan het toch dat mijn mensen niet doen zoals ik het graag wil, ook al ben ik zo duidelijk? En hoe vaak stel je jezelf die vraag "waar gaat dit over mij?" aanvullende vragen zijn "zou je hem (vaker) willen stellen en ben je bereid het antwoord in de ogen te kijken, het in je hart op te sluiten ? Of liever het hart sluiten en het met dát gevoel bij de ander te laten
Dat stukje van onszelf in de ogen kijken is wel zo'n beetje het moeilijkste en ook weer bijna het mooiste wat er is. Omdat het op een diepe laag blootlegt waar het in het leven over gaat. Het binnenste naar buiten keren en het buitenste naar binnen keren.
 
Dat laat zien al wat er is, onze gave en opgave, onze verbondenheid met onszelf en onze verwondingen. Om dát onder ogen te komen is het noodzakelijk om onder begeleiding in te ordenen in de horizontale rij, met gelijkgestemden, weer even leerling worden: Dát, dat is Supervisie.
Supervisie is geen 'oplossingsmiddel'. Het geeft inzicht in wat er is, het vergroot inzicht in eigen gedrag en het effect in verschillende situaties en je vergroot het inzicht in het gedrag van anderen. Vervolgens ben jij degene die er voor kiest om met de opgedane inzichten verdere stappen te zetten. De begeleiding, begeleidt je hierin. Nieuwsgierig geworden?
 

Supervisie, hoe ziet het er uit?

Je schrijft je in voor 6 bijeenkomsten. Daarna volgt een coachings/intake tussen jou en de twee begeleiders waarin de eerste contouren van de leervraag wordt ingezet (het contract)
Er zijn 6 bijeenkomsten van een dagdeel per bijeenkomst met maximaal 8 deelnemers en 2 begeleiders waarin geheimhouding en de individuele contracten context bieden
Binnen de bijeenkomsten wordt gewerkt met eigen casuïstiek van alle deelnemers
Tussen de bijeenkomsten wordt met opdrachten gewerkt voor elke deelnemer
Je krijgt een uit te werken groepsopdracht tussen bijeenkomst twee en drie
Er volgt een coachings/uitcheck begeleidingsgesprek met elke deelnemer en de twee begeleiders Je kunt je hier inschrijven.

Anti-spam - Vul aub de letter hieronder in *


Loading...